střediskové stránky

11.středisko Pplk.Vally, Praha 6
stř. 116.11, IČO: 40762556


Aktuální informace k dění ve středisku
jsou na www stránkách jednotlivých oddílů:

Oddílové stránky: 107.oddíl Avalon , 121.oddíl Stopaři , 14 oddíl ,
(135 oddíl - neex.) (111.oddíl - OS - info příp. zde)


Střediskové schůze:
Vždy úterý po druhém pondělku (obvykle druhé úterý) v měsíci
v 19,00 v klubovně Soborská.

emailové adresy na činovníky :
střed.ved: milos.drak@centrum.cz
Tomas.Bohacek@mpsv.cz; matej.zeithaml@seznam.cz; michal@stoces.cz
107: Dalibor@iol.cz; '14: milan.suchy@gmail.com'; 121: k.polinek@seznam.cz

111 : matej.zeithaml@seznam.cz

INFO o středisku